Επικοινωνία


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα
τηλ. 2610 - 367676
email: zevgolis @ eap.gr