Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά...

1. Ανάπτυξη Οπτικών Τεχνολογιών & Φωτονικών Εφαρμογών στις Εφαρμοσμένες Τέχνες.
2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Πολυμέσων στις Εφαρμοσμένες Τέχνες.
..και μη..
FACEBOOK