Επιστημονικός Κριτής

1. Κριτής σε ερευνητικές προτάσεις του ΕΟΜΜΕΧ, ΚΕΣΥ, ΙΚΥ, ΕΜΠ, Πανεπιστημίου Πατρών και ΓΓΕΤ.
2. Κριτής (Referee) επιστημονικών δημοσιεύσεων του έγκυρου επιστημονικού περιοδικού Journal Solar Energy της International Solar Energy Society.
3. Κριτικός Αναγνώστης σε εναλλακτικές μορφές διδακτικού υλικού (Webcast) του προγράμματος σπουδών Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών του ΕΑΠ στη Θεματική Ενότητα «Υπολογιστικές Τεχνικές και Υπολογιστικά Συστήματα».