Ανάπτυξη Πολυμεσικών Προϊόντων


1. Λογισμικό εργαλείο: Telematics Applications LINGUA.
2. BILECTION: Ανάπτυξη δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού τεχνικής ορολογίας.
3. Λειτουργία τηλε-εργαστηρίου πολυμέσων και τηλεμετρικών εφαρμογών χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ /Γ ΚΠΣ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"
4. Κατασκευή Συσκευής Παραγωγής Σύμφωνης Υπεριώδους Ακτινοβολίας για Φωτολιθογραφία.