Σπουδές


1. Πανεπιστημιακές Σπουδές Α.Π. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής 1970 -1975
2. Ανώτερες Σπουδές στη Φυσική. Πολυτεχνείο Braunschweig, Γερμανία 1975
3. Μεταπτυχιακές Σπουδές. Πολυτεχνείο Kaiserslautern, Γερμανία 1976 -1981
4. Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής (Dr.rer.nat), Φασματοσκοπίας λέιζερ. Επιβλέπων Καθηγητής: W. Demtr?der, Φεβρουάριος 1981

Επαγγελματικές Θέσεις


1. Διεθνές Κέντρο Μετρολογίας της Γερμανίας (PTB) 1981-1982, Ερευνητής
2. Ινστ. Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΕΚΕΚ(ΙΤΕ) 1984-1987, Ερευνητής
3. Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 1984 1990, Επίκουρος Καθηγητής
4. Τμήμα Φυσικής, Πολυτεχνείο Ζυρίχης 1987 1990, Επισκέπτης Καθηγητής
5. Τμήμα Χημείας, Πολυτεχνείο Μονάχου 1991, Επισκέπτης Καθηγητής
6. Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 1991 2003, Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Πάτρα 2000 2003
8. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αναπληρωτής Καθηγητής. (Μετακίνηση βάσει του Ν3048/2002), Πάτρα 2003
9. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καθηγητής, Πάτρα 2006+..