Διοργανωτής Συνεδρίων, Συνεκδότης

1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «International Conference on Multiphoton Processes 3». Hράκλειο Κρήτης, 1984.
2. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Λέιζερ και εφαρμογές». Κολυμπάρι Χανίων, 1985.
3. Επιστημονικό μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Έκθεσης της ΓΓΕΤ «ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΑ και ΠΡΟΤΥΠΑ». Αθήνα, 1987.
4. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου Ελληνο-Ιταλικού Συνεδρίου «International Conference on New Laser Technologies & Applications», Αρχαία Ολυμπία, Ιούνιος 1997.
5. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Διεθνούς Ελληνο-Τουρκικού Συνεδρίου Φυσικής, Bodrum/Κως, Σεπτέμβριος 2001.
6. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και της Διεθνούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του 3ου Ελληνο-Ιταλικού Συνεδρίου «International Conference on New Laser Technologies & Applications», Πάτρα, Σεπτέμβριος 2002.
7. Συνεκδότης του έγκυρου επιστημονικού περιοδικού SPIE της International Society for Optical Engineering, 2003.
8. Συντονιστής (Chairman) στη Θεματική Ενότητα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ», Πάτρα 22 -27 Ιουνίου 2004.
9. Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Mathematics in Engineering and Numerical Physics» (MENP-3). Bucharest, Romania 7 -9 Οκτωβρίου 2004.
10. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου «LASER OLYMPICS», Αθήνα 15 -17 Οκτωβρίου 2004.
11. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής (International Advisory Board) του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου «Multimedia in Physics Teaching and Learning» (MPTL11) για 2006. University of Szeged, Hungary, 20-22 September 2006.
12.Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Επιθεώρησης "διαβίου" για τη Δια Βίου Μάθηση της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥπΕΠΘ, 2007
13. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής (International Advisory Board) του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου "Multimedia in Physics Teaching and Learning" (MPTL14), 2009. University of Udine, Italy, 23-26 September 2009.
14. Διοργανωτής Θερινού Σχολείου (Summer School) στο πλαίσιο του προγράμματος IP-LLP Erasmus, "Embedded Techniques & Services for Wireless Communications Networks, WiCoN" in Slovakia-Graz-Patras, 2009, http://ip.eap.gr
15. Διοργανωτής Θερινού Σχολείου (Summer School) στο πλαίσιο του προγράμματος IP-LLP Erasmus, "Innovative technologies in media production - Future Developments and Trends, MEDIAPRO" in Athens, 2010, http://ip2010.eap.gr , in Berlin, 2011, http://ip2011.eap.gr , in Bern, 2012, http://ip2012.eap.gr .
16. Διοργανωτής Θερινού Σχολείου (Summer School) στο πλαίσιο του προγράμματος IP-LLP Erasmus, "Lighting Design: state of the Art & New Trends" in Athens, 2013, http://ip2013.eap.gr